Beewan meet ROI van Nederlandse bedrijfsdeelname World Expo 2020 Dubai

Artikel

World expo 2020
9 oktober 2019

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Buitenlandse Zaken brengen voor het eerst het rendement in kaart van Nederlandse bedrijven en instellingen die deelnemen aan de World Expo. Zij kiezen livecom-specialist Beewan voor de uitvoering van een gedeelte hiervan. Beewan meet het effect van de deelname van een selectie van bedrijven aan evenementen voorafgaand en tijdens de Expo, georganiseerd door het Nederlandse projectteam voor de Expo-deelname. Beewan-directeur Rob van Rijswijk: “Het meten van Return on Investment (ROI) krijgt heel terecht steeds meer aandacht in livecom. Want alleen als je weet wáár je investering het meest rendeert, kun je interactie optimaliseren voor maximaal resultaat. We zijn dan ook trots dat we onze kennis mogen inzetten voor de World Expo 2020 Dubai.”

De effectiviteitsmeting geldt voor zowel de zes maanden op de World Expo 2020, als voor de activiteiten in de aanloop naar Dubai. Van Rijswijk: “Denk daarbij aan ondernemersbijeenkomsten, netwerkevenementen, of tussentijdse beursdeelnames.” 

Daan Stoop van RVO: “Via de ROI meting wordt duidelijk wat het effect voor organisaties is van hun deelname aan onze events. Zo krijgen we inzichtelijk welke events het meest efficiënt zijn voor onze belangrijkste doelgroepen. Ook wordt helder hoe wij de events zo doelgericht mogelijk kunnen organiseren voor onze doelgroep.”

Bijsturen waar nodig 

“Met de gegevens die dat oplevert, weten organisatie én deelnemers hoe de evenementen waarbij ze betrokken zijn, presteren in de aanloop naar Dubai. Handig: want dan kun je waar nodig bijsturen om je resultaat te optimaliseren.” Daarnaast brengt Beewan rapport uit over de deelnemende Nederlandse bedrijven op het Nederlandse paviljoen zelf, in termen van Return On Investment.

Jarenlange ervaring

Beewan ontwikkelde op basis van jarenlange ervaring een eigen ROI-rapportagemodel. “Daarmee brengen we in kaart wat investeringen in live communicatie activiteiten opleveren voor bedrijven en instellingen,” legt Van Rijswijk uit. Dat doen we voor individuele organisaties, maar ook voor collectieve evenementen. Zoals bijvoorbeeld onlangs nog het Nederlandse paviljoen op de Hannover Messe in Duitsland, en voor een sponsor van de Volvo Ocean Race.” Daarbij is aandacht voor zowel harde als zachte waarden: behalve commerciële waarde en kostenbesparingseffecten komen bijvoorbeeld ook promotionele waarde en klantrelatieversterking aan bod.

Over World Expo Dubai 2020

De World Expo 2020 Dubai heeft als centrale thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’. De expo zet sterker dan vorige expo’s in op het samenbrengen van wereldwijde zakelijke delegaties. Met de meerjarige campagne Uniting Water Energy Food profileert Nederland zich de komende jaren in de aanloop naar de expo nadrukkelijk als partner in de Golf-regio. Een platform voor het Nederlandse bedrijfsleven, met activiteiten vóór, tijdens en na de expo.

Over Beewan

Beewan bouwt wereldwijd aan succesvolle beursdeelnames. Door het begeleiden van exposanten in het totale proces van analyse, strategie, concept, design, de totale realisatie tot en met de ROImeting. Zo creëert Beewan merkbeleving en verhoogt het effect en rendement daarvan.