Introductie op de Amerikaanse markt voor Nederlandse innovator

VANRIET Material Handling Systems - ProMat beursdeelname

ProMat beursdeelname van VANRIET Material Handling Systems

Vraag

Hoe kunnen we VanRiet succesvol –en kosteneffectief- introduceren in de Noord-Amerikaanse markt?

Proces

De keuze viel op de ProMat in Chicago voor de introductie van VanRiet in de VS. Een interactieve sessie met de stakeholders werd door Beewan gemodereerd en gaf referentiekader voor de optimale aanpak, met verrassende nieuwe inzichten.

Effect

Alle doelstellingen zijn ruimschoots gehaald en onze verwachtingen ten aanzien van de introductie zijn ruimschoots overschreden.

VanRiet Material Handling Systems uit Houten groeit de laatste jaren explosief. Daar zijn een aantal redenen voor: een ambitieus management met een duidelijke visie en missie, innovatieve producten en diensten, een groeiende markt en... een uiterst succesvolle formule voor beursdeelnames. Het is tijd voor de oversteek naar een nieuwe markt.

Een marktintroductie op de beurs in Chicago. Belangrijke vraag is dan: hoe kunnen we de opbrengsten en investeringen in optimale verhouding brengen op één van de duurste beurslokaties ter wereld? Maar ook: wie of wat is onze Held? Nemen we een werkend systeem mee of juist niet? Wat zijn de meest relevante boodschappen, vanuit de typische Amerikaanse marktsituatie en cultuur? Hoe hard zijn onze proposities in deze nieuwe markt? Op basis hiervan is de campagne voor ProMat op maat uitgewerkt met communicatie uitingen en een helder kader voor de interactie met de bezoekers.

Daarnaast is uitgebreid onderzocht hoe we de kosten zo laag mogelijk konden houden, omdat we uit ervaring wisten dat we in dit opzicht veel konden winnen.

De deelname aan de ProMat 2017 in Chicago Illinois is een hele speciale gebeurtenis voor VanRiet Material Handling Systems geworden. Het vormt de basis voor de algehele Noord-Amerikaanse introductie van het bedrijf en haar belangrijkste product, de snelste sorteermachine ter wereld. De voorbereidingen met partners en potentiële afnemers ter plaatse beleefden een spannend Uur van de Waarheid op de beursvloer, waar de reactie vanuit de markt een belangrijke graadmeter vormt voor verdere ontwikkelingen. We zijn er dan ook bijzonder trots op, dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de internationale ontwikkeling van VanRiet. 

Beewan is bovendien verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het totale project: van logistieke planning tot en met montage en demontage ter plaatse. Hierin is ook de zorg voor transport en installatie van het demo sorter systeem meegenomen. Onze project manager was tijdens de beurs aanwezig en heeft ervoor gezorgd dat het demo sorteersysteem direct na de beurs als try-out naar een nieuwe klant kon worden getransporteerd. Het onderzoek naar de meest efficiënte oplossingen voor standbouw ter plaatse, logistiek en installatie heeft uiteindelijk geleid tot een besparing van ruim 40% (!).